Избрани продукти

"Творчеството ти позволява да правиш грешки. Изкуство е да знаеш кои да задържиш." - Скот Адамс

"Да живееш творчески е наистина важно, за да се поддържаш жив. И този начин на живот не означава артиснтична креативност, въпреки че тя е част от него. Значи да бъдеш себе си, не само да да удовлетворяваш желанията на гругите хора." - Мат Грьони